Om kjøtt og egg i kostholdet

Fagområder:
Kjøtt og egg i kostholdet
Kosthold

“Kjøtt og egg i kostholdet” er et av Animalias seks kjerneområder. Etter lanseringen av de norske kostrådene i 2011 har kosthold og helse i forbindelse med egg og kjøtt fått en mer sentral plass.

Det er viktig for norsk kjøtt- og eggbransje at kostholdsrådene om kjøtt og egg bygger på oppdatert kunnskap basert på norske forhold. For å oppnå dette er det behov for å arbeide målrettet og langsiktig med forskning og utvikling i samarbeid med norske og internasjonale miljøer.

Animalia samarbeider med Opplysningskontoret for egg og kjøtt (Matprat) og bransjens egne ernæringsmiljøer. Blant Animalias ansvarsområder er å initiere og koordinere FoU-arbeidet for bransjen og ha en rolle som pådriver overfor myndighetene.


Publisert: 24.10.2012