Næringsstoffer

Fagområder:
Kjøtt og egg i kostholdet
Næringsstoffer

Det finnes en rekke ulike næringsstoffer, som både hver for seg og sammen er viktige for at kroppen skal fungere optimalt. De kan deles inn i noen hovedkategorier; energigivende og ikke-energigivende, vitaminer, mineraler og sporstoffer.

Energigivende næringsstoffer

Det er hovedsakelig fire ulike næringsstoffer som gir kroppen energi; proteiner, fett, karbohydrater og alkohol. I tillegg kommer kostfiber. Fiber er en type karbohydrater, som er delvis ufordøyelig. Derfor regnes energitilførselen fra fiber bare som halvparten av andre karbohydrater. Ikke-energigivende næringsstoffer er en fellesbetegnelse på næringsstoffer som er nødvendige for kroppens funksjoner uten at de bidrar med energi, som for eksempel vitaminer og mineraler.

Vitaminer

Stavelsen “vita” i ordet “vitamin” står for “liv”. Et vitamin er dermed et stoff som det er livsnødvendig å få tilførsel av fra mat eller drikke. Det finnes ulike vitaminer: A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D, E, K1 og K2. I tillegg finnes det noen B-vitaminer som ikke har nummer, bare navn: folat, pantotensyre og biotin. Vitaminer deles i fettløselige og ikke fettløselige. De fettløselige er vitamin A, D, E og K, mens B-vitaminene og vitamin C er vannløselige.

Mineraler og sporstoffer

Mineraler og sporstoffer er uorganiske stoffer som kroppen trenger. Grunnen til at de skilles i to grupper er at kroppen trenger tilførsel av større mengder med mineraler enn sporstoffer. Kalsium, fosfat, kalium, svovel, natrium og klor er eksempler på mineraler, mens jern, jod, selen og sink er sporstoffer. Ofte brukes ordet mineraler som en samlebetegnelse for både mineraler og sporstoffer.


Publisert: 25.10.2012