Næringsinnhold i kjøtt og egg

Fagområder:
Kjøtt og egg i kostholdet
Egg
Ernæring
Næringsstoffer

Kroppen trenger mange ulike næringsstoffer for å fungere. Ulike matvarer har forskjellig innhold av disse næringsstoffene, både type og mengde. Derfor er det smart å spise variert, fordi det gjør det lettere å sikre at kroppen får dekket behovet for alle de ulike næringsstoffene.

Ulike matvaregrupper inneholder ulike næringsstoffer. Selv innenfor en matvaregruppe kan det finnes forskjeller i næringsstoffer, for eksempel mellom ulike kjøttslag. I denne seksjonen kan du lese om egg og ulike kjøttslag, og lære mer om hvilke næringsstoffer som finnes i hver av dem.

Inneholder eller har høyt innhold av

I følge norsk regelverk er det lov å si at en matvare "inneholder" et vitamin, mineral eller sporstoff dersom innholdet i 100 gram minst utgjør 15 % av en verdi som regnes som et felles europeisk referanseinntak. Alternativt kan man si at matvaren er "kilde til" det gitte næringsstoffet. Dersom den sammen mengde matvare bidrar med 30 % av referanseverdien eller mer er det lov å si at matvaren har "et høyt innhold av" eller er "rik på" det gitte næringsstoffet. Ordlyden i artiklene i denne seksjonen gjenspeiler dermed hvor gode kilder de ulike matvarene er til de ulike næringsstoffene.

For en drikkevare er kravene halvparten av kravene for matvarer; henholdsvis 7,5 % og 15 % av referanseinntaket. 

Det er også lov til å oppgi innholdet av vitaminer og mineraler per porsjon, for eksempel dersom den er pakket som én porsjon. Les mer om regelverket for ernærings- og helsepåstander på Mattilsynet sine nettsider. 


Publisert: 24.10.2012