Sammen om mindre salt for folkehelsen

Fagområder:
Kjøtt og egg i kostholdet
Kostråd

Kjøttbransjen blir med på myndighetenes saltdugnad. Mandag 5. oktober inngår en rekke kjøttbedrifter saltpartnerskap med helsemyndighetene, sammen med mange andre bedrifter i matvarebransjen.

Norske kjøttbedrifter har allerede hatt fokus på saltreduksjon i flere år og i en undersøkelse gjennomført i 2011 svarte 70 % av de hadde redusert saltinnholdet i produktene sine. Da var det spesielt pølser, pålegg og farseprodukter bedriftene hadde jobbet med. Nå er det satt saltmål for alle store kategorier av kjøttprodukter.

Les om saltmålene her.

Blir med på saltdugnaden

På mandag lanseres partnerskapet under et arrangement i Oslo. Helsedirektør Bjørn Guldvog signerer avtalen med bedriftene og organisasjonene som blir med i partnerskapet. Fra kjøttbransjens side er det bred oppslutning om partnerskapet. Både store og små bedrifter undertegner avtalen, og viser at dette er et område som bransjen tar på alvor og vil fortsette å ha fokus på i årene fremover.

Pågående forskningsprosjekter

En del av den initielle saltreduksjonen som er gjort i kjøttprodukter, kunne gjøres med relativt enkle ressurser. Etter hvert har man kommet ned på et saltnivå som medfører at ytterligere saltreduksjon krever betydelig produkt- eller prosessutvikling. Det pågår nå flere forskningsprosjekter for å fremskaffe slik kunnskap, både nasjonalt (En sunnere matpakke) og internasjonalt med norsk deltagelse (TeriFiQ).

Animalias partnerskapsbidrag

For Animalias del vil partnerskapet blant annet medføre at vi vil fortsette å ha fokus på salt i forsknings- og utviklingsarbeid, på bransjesamlinger, konferanser og seminarer. Vi vil i tillegg spre informasjon om saltpartnerskapet, salt, helse og andre relaterte temaer gjennom artikler, foredrag og andre aktuelle kommunikasjonskanaler.

Logo saltpartnerskapet Sammen om mindre salt for folkehelsen


Publisert: 01.10.2015