Kostrådene

Fagområder:
Kjøtt og egg i kostholdet
Kostråd

Frem til år 2011 var helsemyndighetene råd om kosthold generelle og spesifiserte i liten grad mengder for de ulike matvaregruppene. I 2011 ble det for første gang introdusert kostråd med mengdeangivelser i Norge.

Før år 2011 bar kostrådene preg av generelle vendinger, slik som "velg magre kjøttprodukter" og "spis mer frukt og grønnsaker". For å finne ut hvor store mengder av de ulike matvarene som behøves for å sette sammen et kosthold som dekker kroppens behov for ulike næringsstoffer, måtte man kombinere Næringsstoffanbefalingene med kunnskap om hvilke matvarer som inneholder hvilke næringsstoffer.

Kvantitative kostråd

I januar i 2011 ble det for første gang lansert kvantitative kostråd i Norge, altså kostråd som gir råd om mengder av ulike matvaregrupper. Mengdene oppgis av praktiske hensyn enten i daglige eller ukentlige anbefalinger. I denne seksjonen finnes blant annet en artikkel om alle de ulike rådene, samt flere artikler som går i dybden på ulike aspekter av det kjøttfaglige kostrådet.

 


Publisert: 11.11.2012