Hvor mye kjøtt spiser vi?

Fagområder:
Kjøtt og egg i kostholdet
Kosthold
Forbruk

Inntaket av kjøtt beregnes på ulike måter, for eksempel gjennom engrostall og kostholdsundersøkelser. De ulike metodene har ulike feilkilder og gir litt ulike resultater. Kostholdsundersøkelsen Norkost 3 viser at menn og kvinner i 2010/11 i gjennomsnitt spiste 181 og 116 gram kjøtt og kjøttprodukter per dag. Tall fra NILF for året 2011 viste et inntak på 139 g. Dette er god overensstemmelse til tross for ulike metoder.

Kostholdsundersøkelsen Norkost 3 viser at menn og kvinner i 2010/11 i gjennomsnitt spiste 181 og 116 gram kjøtt og kjøttprodukter per dag. Den viste dermed at menn spiste nesten 50 prosent mer kjøtt enn kvinnene.

De siste årene har Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning (NILF) beregnet et mer reelt forbruk av kjøtt basert på engrostallene, på oppdrag fra kjøttbransjen. Oppdaterte årlige tall presenteres i kapittel 6 i rapporten Kjøttets tilstand.

Det er spennende å sammenligne tallene fra Norkost 3 med NILF-tallene. Mens Norkost 3 viste et gjennomsnittsinntak av kjøtt og kjøttprodukter for kvinner og menn på 147 gram, viser NILF-tallene 139 gram per dag for året 2011. Det utgjør omtrent 5 prosent variasjon. Sett i lys av at det er brukt to helt forskjellige metoder for å komme frem til tallene, må dette kunne kalles relativt god overenstemmelse. 

For året 2013 viste NILF-tallene et gjennomsnittlig inntak av kjøtt på 144 g. Økningen fra 2011 skyldes i hovedsak et høyere inntak av hvitt kjøtt, mens inntaket av rødt kjøtt er stabilt. 

Næringsstoffer som kjøtt bidrar med i kostholdet

Norkost 3 viste at i gjennomsnitt bidro kjøtt og kjøttprodukter med 12 prosent av energien, 7 prosent av proteininntaket, 20 prosent av fettet og 1 prosent av karbohydratene i norsk kosthold. Matvaregruppen kjøtt bidrar også med mange ulike vitaminer og mineraler i det norske kostholdet, som vitamin A, vitaminene B1, B2 og B12, jern, selen og sink. Sett i forhold til kaloriinnholdet, er kjøtt en næringsrik matvare.

 

Kilder:
Kjøttets tilstand 2012 og 2014.
Kostholdsundersøkelsen Norkost 3, HelsedirektoratetPublisert: 11.11.2012