Hva spiser vi?

Fagområder:
Kjøtt og egg i kostholdet
Kosthold
Forbruk

Kjøttforbruket i Norge gjengis i ulike typer tallsett, som alle gir litt ulike opplysninger om ulike typer forbruk.

Det finns tall på hvor mye kjøtt norske forbrukere har til rådighet, hvor mye vi kjøper inn til husholdningene og hvor mye vi faktisk spiser:

  • Engrostall
  • Engrostall korrigert for svinn
  • Forbruksundersøkelser
  • Kostholdsundersøkelser

Engrosforbruk sier lite om reelt forbruk

De offisielle forbrukstallene er såkalte engrostall, og gis ut av Helsedirektoratet hvert år. Dette er tall basert på antall tonn som slaktes i Norge, og de beregnes utfra vekten på hele skrotter, altså med bein. Dette forbrukstallet kalles for engrosforbruk, og det forteller hvor mye kjøtt, med bein, norske forbrukere har til rådighet. Helsemyndighetene og bransjen er enige om at dette tallet sier lite om hva folk faktisk spiser, siden bein skjæres bort når slakt stykkes opp og gjøres om til salgbare kjøttprodukter som kjøttdeig og fileter. Oppdaterte engrostall finner du i rapporten Kjøttets tilstand som utgis av Animalia hvert år.

Engrostall korrigert for svinn

Det kjøttet som ligger spiseklart på tallerkenen er ofte mindre enn det som ble kjøpt inn. I tillegg kastes det mye kjøtt, både i husholdningene og fra butikker. De siste årene har derfor Norsk Institutt For Landbruksøkonomisk Forskning (NILF) beregnet det reelle kjøttforbruket på oppdrag for Animalia, hvor de har kalkulert inn svinn under tilbereding og kasting av mat. Les mer om tallene fra NILF i denne artikkelen om inntaket av kjøtt.

Forbrukerundersøkelser gir tall på innkjøpt mengde

Helsemyndighetene bruker også innkjøpstall for å beregne hva folk spiser, definert som matvarer anskaffet til husholdningene. Disse tallene baserer seg på forbruksundersøkelser, altså at man spør folk hva de har kjøpt inn av f.eks. kjøtt til husholdningen. Tidligere har dette vært en årlig undersøkelse, men heretter skal dette kun gjøres hvert tredje år. Når det kommer oppdaterte tall, blir disse presentert i rapporten Kjøttets tilstand.

Kostholdsundersøkelser viser hva folk oppgir at de spiser

Omtrent hver tiende år gjøres kostholdsundersøkelser av hva folk spiser. I juni 2012 kom resultatene fra kostholdsundersøkelsen Norkost 3, som er en undersøkelse av kostholdet til voksne norske menn og damer. Les om resultatene fra denne undersøkelsen


Publisert: 24.10.2012