Om Storfekjøttkontrollen

Fagområder:
Storfekjøttkontrollen
Husdyrproduksjon

Storfekjøttkontrollen er den landsomfattende husdyrkontrollen for kjøttfe, kjøttfekrysninger og fôringsdyr. Kontrollen er åpen for alle storfeprodusenter i Norge. Medlemskapet organiseres via slakteriene, mens Animalia har den sentrale administrasjonen. Storfekjøttkontrollen har over 3 000 medlemmer.

Trenger du bedre oversikt over dyrenes helsestatus, tilvekst, slaktekvalitet og fruktbarhetsresultater? Som medlem får du tilgang på ulike rapporter for egen besetning. Husdyrregisteret blir alltid oppdatert med nye opplysninger fra Storfekjøttkontrollen. Dette er viktig for sporbarhet. Totalt sett gir kontrollen deg bedre oversikt, økt lønnsomhet og spart arbeidstid. 

Fleksible løsninger for ulike besetninger

Storfekjøttkontrollen gir deg ulike muligheter etter hvilke type besetning du har. Det er et godt verktøy både for de som driver med ammekubesetninger og for de som har fôringsdyr. I Storfekjøttkontrollen får du oversikt over dyrene fra fødsel til slakting. 

 Du kan lese mer om Storfekjøttkontrollen her.

 


Publisert: 27.09.2012