Kontaktpersoner

Fagområder:
Storfekjøttkontrollen
Husdyrproduksjon

Slakterier, både samvirke- og private, har det lokale ansvaret for drift av Storfekjøttkontrollen. Ta kontakt med ansvarlig for Storfekjøttkontrollen i ditt slakteri hvis du har spørsmål om Storfekjøttkontrollen eller ønsker å melde deg inn.

Kontaktperson

Slakteri

Mobil/Telefon

E-post

Are Sæthre

Nortura

918 32 896

are.saethre@nortura.no

Elisabeth Kluften

Nortura

918 34 180

elisabeth.kluften@nortura.no

Kristian Heggelund

Nortura

951 34 105

kristian.heggelund@nortura.no

Arne Wiggo Theodorsen

Nortura

976 69 002

arne.wiggo.theodorsen@nortura.no

Inger Marie Raknerud

Nortura

62 36 27 77

inger.marie.raknerud@nortura.no

Anne Lise H. Molland

Nortura + Prima slakt

480 31 215

annelise.molland@nortura.no

Arnodd Kjenstadbakk

Nortura

970 71 605

arnodd.kjenstadbakk@nortura.no

Ole Henning Okstad

Nortura

 918 77 523

ole.henning.okstad@nortura.no

Trine Myrvang

Nortura

959 85 520

trine.myrvang@nortura.no

Gerd Skjoldal

Fatland og Horn's Slakteri

958 96 334

gerd.skjoldal@fatland.no

Henning Holmøy

Furuseth AS

924 81 716

hh@furuseth.no

Øyvind Skjemstad

Midt-Norge Slakteri

952 29 515

oyvind.skjemstad@norsk-slakt.no

Tor Martinsen

Røros Slakteri 

909 55 546 

tor@rorosslakt.no

Klaus Arild Sandøy

Slakthuset Eidsmo Dullum

992 56 401

klaus.arild@slakthuset.no

Jarle Sæten

 Nordfjord Kjøtt

 

slakt@nordfjord-as.no

Frode Thorkildsen

 Jens Eide

37270966 / 99546792

frode@slaktereide.no


Publisert: 06.11.2012