Smittsom klauvsjukdom - Digital dermatitt

Fagområder:
Storfekjøttkontrollen
Husdyrproduksjon
Storfe

Digital dermatitt er en smittsom klauvsjukdom. Nedenfor er litt informasjon fra Helsetjenesten for storfe hos Tine om hvordan sjukdommen opptrer og hvordan man kan begrense smitten.

Digital dermatitt er en smittsom klauvsjukdom som gir hudbetennelse i, foran eller bak i klauvspalten opp mot biklauvene. Den kan gi smerte og halthet, og i alvorlige tilfeller må kua utrangeres. Foreløpig er de relativt få tilfellene vi ser i Norge mindre aggressive og ikke alltid smertefulle. Erfaringer fra andre land viser imidlertid at det etter hvert skjer en gradvis forverring, med stadig flere og mer alvorlige tilfeller.

 

Innkjøp av dyr er den vanligste måten å få smitte inn i besetningen på, men smitte kan også overføres via annen direkte kontakt mellom dyr og via utstyr og sko med møkk på. Ta kontakt med din veterinær for informasjon om behandling og tiltak for å begrense sjukdommen.

Se faktaark for mer informasjon og anbefalinger.

Klauvbehandling kan registreres i Storfekjøttkontrollen. Data fra klauvskjærerne blir per nå ikke overført automatisk, men dette er noe vi håper å få på plass på sikt.


Publisert: 14.07.2016