Nye regler for medlemsskap

Fagområder:
Storfekjøttkontrollen
Husdyrproduksjon
Storfe

Reglene for Storfekjøttkontrollen har vært gjennom en revidering.

Nye regler gjeldende fra 2016 er på plass etter en prosess med revidering i Samarbeidsrådet for Storfekjøttkontrollen. Endringene er i all hovedsak oppdatering av ordlyd ift. dagens systemer samt en oppdatering av hvordan tilganger til data styres. 


Reglene vil måtte godkjennes av alle medlemmer ved første gangs innlogging etter vi har laget funksjonen (fra februar). 

 

Oppdatert regelverk for Storfekjøttkontrollen


Publisert: 27.01.2016