Endringer i Registrering > Helse

Fagområder:
Storfekjøttkontrollen
Husdyrproduksjon
Storfe

I forbindelse med at Dyrehelseportalen ble lansert i ny drakt 4.januar 2017 er det noen endringer i Storfekjøttkontrollen som er verdt å merke seg.

  • det er nå mulig å registrere medisinbruk og tilbakeholdesfrister i Registrering > Helse
  • medisinbruk og tilbakeholdelsesfrister som veterinær registrerer i Dyrehelseportalen sendes til Storfekjøttkontrollen
  • alle behandlinger som blir registrert i Storfekjøttkontrollen blir sendt til Dyrehelseportalen umiddelbart. 

Hendelser som veterinær registrerer i Dyrehelseportalen vil, som før, bli sendt Storfekjøttkontrollen. All medisinbruk og tilbakeholdelsesfrister vises på individkortets fane helse samt på P-beviset.

Alle helsedata som finnes i Dyrehelseportalen (både det veterinær har registrert og det som har kommet fra Storfekjøttkontrollen) sendes til slakteriene som matkjedeinformasjon. Dette er en påkrevd dokumentasjon av besetningens helsetilstand og medisinbruk som skal foreligge hos slakteriet minimum 24 timer før slakt av dyr. 

Etter hvert blir det mulig å fordele flokkbehandling som kommer fra Dyrehelseportalen på enkeltindivider i Storfekjøttkontrollen. 

Les mer om den nye Dyrehelseportalen her.

 

Vi anbefaler alle bønder om å oppfordre sin veterinær til å bruke Dyrehelseportalen i sin obligatotiske rapportering av medisinbruk m.m.


Publisert: 04.01.2017