Bestilling av Storfekjøttkontrollens årsmelding

Fagområder:
Storfekjøttkontrollen
Husdyrproduksjon
Storfe

Nytt av året er at Storfekjøttkontrollens årsmelding ikke sendes til alle medlemmer, som tidligere, men at man bestiller den dersom man ønsker trykt utgave tilsendt i posten.

Det er laget en bestillingsfunksjon for årsmeldingen. Denne ligger under Egne valg på Oppslagstavla i Storfekjøttkontrollen. Bestillingsfristen er 1.februar. 

Dersom du ønsker å lese årsmeldingen på nett vil den bli å finne på Storfekjøttkontrollens hjemmeside i pdf-format så fort den er ferdig. 

 

Alle foto: Animalia/Grethe Ringdal


Publisert: 21.01.2016