Fagstoff

Avlsplan lansert!

Avlsplan er et verktøy for å kunne sette opp plan for hvilke okser som skal brukes på hvilke hunndyr. Avlsplan må kjøres for hver enkelt rase for rasereine dyr. Rasereine dyr er i dette tilfellet d...
Les mer

Endringer i Registrering > Helse

I forbindelse med at Dyrehelseportalen ble lansert i ny drakt 4.januar 2017 er det noen endringer i Storfekjøttkontrollen som er verdt å merke seg.
Les mer

Brukerstøtten stengt i romjula

Brukerstøttetelefonen er stengt i romjula.
Les mer

Smittsom klauvsjukdom - Digital dermatitt

Digital dermatitt er en smittsom klauvsjukdom. Nedenfor er litt informasjon fra Helsetjenesten for storfe hos Tine om hvordan sjukdommen opptrer og hvordan man kan begrense smitten.
Les mer

Nye regler for medlemsskap

Reglene for Storfekjøttkontrollen har vært gjennom en revidering.
Les mer

Bestilling av Storfekjøttkontrollens årsmelding

Nytt av året er at Storfekjøttkontrollens årsmelding ikke sendes til alle medlemmer, som tidligere, men at man bestiller den dersom man ønsker trykt utgave tilsendt i posten.
Les mer

Frister 2016

Nedenfor finner du registreringsfrister for Storfekjøttkontrollen 2016
Les mer

Rapport Produksjonstilskudd

Det nærmer seg søknadsfristen for produksjonstilskudd i landbruket 20.januar
Les mer

RFID-merking av storfe fra 1. januar 2017

Storfenæringa innfører krav om at alle storfe født etter 1. januar 2017 skal merkes elektronisk - ha RFID-brikke innstøpt i ett av øremerkene. Tiltaket innføres for å effektivisere arbeidet med ...
Les mer

Nye avlsverdier publisert

I uke 44 ble det beregnet og publisert nye avlsverdier i Storfekjøttkontrollen.
Les mer