App for Android og Iphone

Fagområder:
Husdyrproduksjon
Sauekontrollen

Sauekontrollen APP

Ny versjon av appen, med funksjoner for registrering av lamming og merking av lam, er nå lansert!

Versjonen som inneholder funksjoner for registrering av lamming er nå lansert. Det dukker opp spørsmål om oppdatering i appen når nye versjoner foreligger. Det er viktig å installere disse i tilfelle vi må rette feil som oppdages. Det er også viktig å huske å synkronisere data hyppig, slik at man minsker faren for tap av data om uhellet er ute. 

Sauekontroll har lanserte en app for Android-telefoner og Iphone. En App er et program for mobile enheter (smarttelefoner, nettbrett) som kan lastes ned fra AppStore eller Google Play. Til forskjell fra en webapplikasjon er en app mer tilpasset små skjermer. Programmet er i stor grad et datafangstverktøy, til bruk i daglig produksjonsstyring.

I tillegg til registreringsmuligheter har den oppslagsmuligheter og noen rapporter. I rapportene er det lagt vekt på mangellister med utlisting av hvilke dyr som mangler opplysninger, for eksempel lamming, veiing eller sanking. Rapporter som analyserer produksjonen blir fortsatt å finne i web-programmet. Under oppslag kan man se på all informasjon som finnes om det enkelte individ, tilsvarende fanene som finnes under Besetning i webapplikasjonen. 

I Sauekontrollen App kan du få registrert de fleste hendelser gjennom året. Paring, fostertelling, lamming, veging, helse, beiteslipp/sanking eller tilsyn og utmeldinger kan registreres. De fleste registreringer gjøres på enkeltindivid. Beiteopplysninger og helseregistreringer kan man gjøre for flere dyr samtidig. Appen fungerer også uten mobil/nettdekning. Det gjør den ideell til registrering i fjøset eller oppslag av dyr og registrering av tilsyn i fjellet.

Data synkroniseres med Sauekontrollen Web når programmet har nettilgang. Produsent styrer selv synkroniseringen. Appen vil også fungere i områder uten nettilgang (offline). 

Registreringsmeny         Rapportmeny

RFID-leser - for identifisering av dyr

Sauekontrollen App kan kommunisere med enkelte RFID-lesere som har blåtannfunksjon. Leserens eneste funksjon er å sikkert identifisere dyrene. Det sendes ingen andre data enn identitetsmerket mellom leser og app. Vekter eller andre data overføres ikke. 

Det finnes flere lesere på markedet. Tru-test og GAO har blåtannfunksjon, Biocontrol sin HHR3000 kan bygges om til blåtann.  

De ulike RFID-leserne benytter ulike versjoner av blåtann. Apple kommuniserer mot blåtann versjon 4, Android mot blåtann 2. Per i dag er det kun én leser på markedet med blåtann 4. Per mars 2015 sliter vi fortsatt med å kunne tilby rfid-funksjonalitet for apple-versjonen. Les mer om aktuelle lesere i brukerveiledningen - her holdes informasjon om de aktuelle leserne oppdatert: 

Brukerveiledning med info om lesere.

Pris

Sauekontrollen App inngår i basistilbudet til alle medlemmer. Det samme gjelder PDA-løsningen. Pris på medlemsskap vil justeres med kr 150 fra 2015 grunnet App- og Webutviklingen. 

Dagens PDA-program vil tilbys videre så lenge det er aktive brukere, men grad av videreutvikling må sees i sammenheng med bruk. 


Publisert: 12.03.2014