Om Sauekontrollen

Fagområder:
Husdyrproduksjon
Sauekontrollen

Sauekontrollen er den landsomfattende husdyrkontrollen og grunnlaget for avlsarbeidet på sau i Norge. Det er i dag over 5 000 medlemmer i Sauekontrollen.

Sauekontrollen er åpen for alle norske saueprodusenter. Du kan velge om du vil registrere dine da selv eller la en slakterirådgiver registrere for deg.

Er det mye data jeg må registrere? Svaret er nei. Kun følgende må registreres: 

- lamming
- høstvekter på lam
- melde ut alle dyr som dør på annen måte enn at de slaktes 

Det er en rekke andre registreringer tilgjengelig, men disse er frivillige. 

Ut fra registreringene du gjør kan du hente ut rapporter som f.eks. vår- og høstlister, værresultat, slakteresultater, middeltall, noteringslister til bruk i fjøset, årsoversikter, avlsverdier, rangeringslister og mye mer. Det er opp til deg som bruker å bestemme hvilke opplysninger du ønsker å ha med i utskriftene og hvordan du vil ha de oppstilt/rangert. Du kan også kjøre ut rapporter på enkelte grupper av dyr f.eks. alle søyer født i 2013 eller alle dyr på et angitt beite.

Med Sauekontrollen får du en helhetlig oversikt over dyrene og deres produksjon fra fødsel til slakting. Dette gjør at du kan analysere resultatene i egen besetning og sette deg nye mål. Meld deg inn og få tilgang til våre verktøy!

Ønsker du å melde deg inn, ta kontakt med rådgiver som er ansvarlig for Sauekontrollen ved ditt slakteri eller fyll ut innmeldingsskjemaet her.


Publisert: 27.09.2012