Kontaktpersoner

Fagområder:
Husdyrproduksjon
Sauekontrollen

Slakteriene, både samvirke- og private, har det lokale ansvaret for drift av Sauekontrollen. På denne siden finner du rådgivere/kontaktpersoner i de ulike slakteriene.

Nortura

Oversikt over registratorerer i Sauekontrollen

Private slakterier

Navn

Slakteri

Telefon

E-postadresse

Berit Pettersen

Fatland

95 20 03 40

berp@fatland.no

Hilde Kalleklev Håland

Fatland

98 24 22 14

hilk@fatland.no

Gerd Skjoldal

Fatland

55 13 70 74

95 89 63 34

gerd.skjoldal@fatland.no

Trond Ola Heggen

Furuseth Slakteri

61 32 87 96

91 62 71 67

trohegg@online.no

Pål Kjorstad

Furuseth Slakteri

61 29 80 57

99 03 44 06

pkjorstad@outlook.com

 

Klaus Arild Sandøy / Aud Marie Bøe Holand

Slakthuset Eidsmo Dullum AS

99 25 64 01

klaus.arild@slakthuset.no

Kristen Weihe Steindal

Jens Eide Slakteri

45 97 62 66

kristen@slaktereide.no

Tor Martinsen

Røros Slakteri

90 95 55 46

tor@rorosslakt.no

Kjell-Åge Vannes

Horn`s Slakteri

37 27 18 16

48 11 46 20

kaag-van@online.no

Ragnhild Tryggestad

Ole Ringdal 

70 26 91 00

ragnhild@oleringdal.no

Jarle Sæten

Nordfjord Kjøtt

57 87 70 00

slakt@nordfjord-as.no

Marie Fuglestad (Nortura)

Prima Slakt

se Norturalista for kontaktinfo

 

Øyvind Skjemstad

Midt Norge Slakteri

95 22 95 15

oyvind.skjemstad@norsk-slakt.no


Publisert: 27.09.2012