Led-Sau, lesere, vekter m.m

Fagområder:
Husdyrproduksjon
Sauekontrollen

Sauekontrollen utveksler data med flere ulike data- og veiesystemer.

Vekter

- Tru-Test

- Iconix

- HHR 3000 /Biocontrol

RFID - leser

- HHR 3000 /Biocontrol

- Tru-Test XRS (fostertelling)

Dataprogrammer

- Led-Sau

For mer detaljer om hvordan de datautveklsingen fungerer, hvor du kan finne mer informasjon osv. Se menyen til høyre. 


Publisert: 23.02.2015