Få oversikt over fostertellingsresultatene

Fagområder:
Husdyrproduksjon
Sauekontrollen

I fjor ble det laget en helt ny rapport som oppsummerer fostertellingsdataene.

Flere har ønsket å få en total oversikt over fostertellingsdataene som er registrert. Etter innspill fra dere brukere har vi nå laget en slik rapport som viser fosterantall fordelt i forhold til søyas alder. I tillegg er summer og snitt for de ulike gruppene og totalt på plass. Rapporten ligger under Rapporter > Foster/lamming > Fostertelling.

Husk at du kan bruke den til å søke på tidligere år, søyenes far og siste paringsvær. 

Ønsker du å studere dataene på individnivå så er rapporten Forventa lamming godt egnet. Husk at du kan søke og sortere som du vil! Ønsker du å ta ut noteringsliste til lamminga med preutfylte opplysninger om fostertall, far til lamma osv. så kan Noteringsliste vår brukes. Begge disse rapportene ligger under Rapporter > Foster/lamming. 


Publisert: 23.02.2016