Fostertelling med Tru-Test lesestav

Fagområder:
Husdyrproduksjon
Sauekontrollen

Sauekontrollen har nå lagt til rette for innlesing av filer med fostertelling fra Tru-Test lesestav.

Filinnlesingen foregår på samme måte som for innlesing av filer med veging. Du gjør det på Registrering > Fostertelling > Ny innlesing. 

Fostertelling er mulig ved at man bruker funksjonen for "custom field". Dette innebærer at man før bruk må koble lesestaven til Pc og  legge inn alternativene for fosterantall i innstillingene. Når du så går ut for å registrere så leser du av merket, blar deg frem til rett antall foster med den lille knappen og leser av neste for å lagre (evt. bare la staven stå med rett nummer + foster i 30 sekunder, så lagres det av seg selv). For nærmere spørsmål om du hvordan du forbereder lesestaven, kontakt leverandør av utstyret eller se brukerveiledningen. 

Bruker du programmet TTS-link til din lesestav lager det en fil som kan leses inn i Sauekontrollen. Ellers er det to typer filer som per i dag kan leses inn med fostertelling: 

Alternativ 1 NB! Viktig at siste kolonne heter Foster

 

Alternativ 2. Her kan siste kolonne hete hva som helst..


Dersom et individ finnes flere ganger i fila, lagres alltid den siste linja. Har du problemer med å få lest inn fostertellingsfila di? Send den til brukerstotte@animalia.no


Publisert: 01.02.2016