Definisjoner og begreper

Fagområder:
Husdyrproduksjon
Sauekontrollen

Har du spørsmål til rapportene du får fra Sauekontrollen? Som en hjelp til å tolke Årsutskrift og Nokkeltallsanalyse slakt, har vi laget noen forklaringer som kan lastes ned her som pdf. Trenger du mer hjelp til å tolke rapportene, snakk gjerne med rådgiveren din i Sauekontrollen.

Forklaring til Årsrapport

Forklaring til Nøkkeltallsanalyse slakt

Oversetting av fett- og klasseverdier

Begreper og definisjoner fra årsmelding


Publisert: 06.11.2012