Publikasjoner

Fagområder:
Husdyrproduksjon
Ingris

Her finner du en oversikt over informasjonsmateriell fra Ingris. Klikk på titlene for nedlasting.

Regleverk for Ingris

-Reglene for Ingris er den ”kontrakten” som styrer rettigheter og plikter medlemmene har i forhold til medlemskapet.

Årsstatistikk 2015

Årsstatistikk 2014

Årsstatistikk 2013

Årsstatistikk 2011

- Årsstatistikken er basert på beregninger gjort på grunnlag av data i sentralt Ingris-lager.


Publisert: 01.11.2012