Om Ingris

Fagområder:
Husdyrproduksjon
Ingris

Hvorfor skal du benytte Ingris?

Gode resultater krever god oversikt. Ingris er dataprogram for registrering og styring av svineproduksjonen i den enkelte besetning, og vil være din hjelp i den daglige drifta.

Det er enkelt å registrere data for alt som skjer i besetningen.

Ingris er laget for alle produksjonsformer, både smågris-, slaktegris- og kombinert produksjon!

  • Purke-delen: for smågrisproduksjon fram til avvenning
  • Tilvekst-delen: for smågris - eller slaktegrisproduksjon

Besetningene er ulike og derfor har Ingris fleksible skjermbilder og oppsettene kan tilpasses den enkelte bruker. Med en liten innsats foran PC’en får du svært mye tilbake av oversikt over dyr og resultater.

 

Hva får du av Ingris?
 

Enkel registrering

Det er enkelt å registrere inn data for alt som skjer i besetningen, med bedekninger, grisinger og avvenninger. I tillegg kommer helseregistreringer, fôrforbruk og kostnader.

 

Automatiske overføringer

Slaktedataene kommer direkte fra slakteriet. Dersom smågriskjøpet skjer via slakteriet, kan du også få omsetningsdataene direkte (dette gjelder kun Nortura kunder).

Kjøper du avlsdyr fra en avlsbesetning vil disse kunne melde dyra ut i sin besetning slik at disse vil automatisk overføres ditt innmeldingsbilde i Ingris. Alt du trenger å gjøre er å tildele individnummer og eventuell pulje.

 

Oversikt over arbeidsoppgaver

Lettfattelige og nyttige oversikter, over dyr og arbeidsoppgaver. Du kan ta ut styringslister, som lister opp dyr som har forventede hendelser på en bestemt dato, og som du kan planlegge arbeidsdagene ut fra.

 

Resultater og nye planer

Egne resultater, gjennomsnittstall og sammenligningsgrunnlag for selvvalgte perioder.

 

Mindre arbeid og økt sikkerhet

Du trenger ikke ta sikkerhetskopier og overføre filer. Alle data ligger på en sentral server. Datasikkerheten er ivaretatt, og ingen besetningsdata brukes uten at besetningseier er kontaktet og har gitt sitt samtykke.

 

Fleksible løsninger

Det er forslag til skjermoppsett tilpasset den enkelte besetningstype, men som kan tilpasses den enkelte bruker.


Publisert: 27.09.2012