Ingris

Fagområder:
Husdyrproduksjon
Ingris

Ingris som et styrings – og registreringsverktøy ble web basert i 2007, og har vært gjenstand for stor utvikling som gjenspeiler seg i den Ingris som benyttes i dag.


Det er nå over 800 norske svineprodusenter som benytter Ingris . Dette utgjør ca 65 % av landets avlspurker og 24 % av slakte grisen. Norsvin har også brukere av Ingris i sitt eksportmarked.

Dataene samles i en sentral database og er grunnlag for avlsarbeidet på gris, statistikker, forskning, prognoser for slakt m.m. Resultater fra den enkelte besetning offentliggjøres aldri uten at besetningseier er kontaktet og har gitt tillatelse.

Ingris er et samarbeid mellom Animalia og Norsvin. Den sentrale administrasjon og daglige driften av Ingris i beregnet brukerstøtte er lagt til Norsvin. Animalia har hovedansvaret for utvikling og den administrative oppfølging av lisenser.

Det er slakteriorganisasjonene som er ansvarlig for den lokale driften av Ingris. Samarbeidsrådet for Ingris har det overordnede ansvaret for økonomi, bruken av data og regelverk.

Samarbeidsrådet består av:

  • Målfrid Narum, Norsvin (leder)
  • Karl Kristian Kongsted, KLF
  • Odd Magne Karlsen, Nortura
  •  Marit Lindtvedt Lystad, Animalia

 

Hele programmet har en årlig avgift på kr 1500,- eks. mva, mens kun tilvekstdelen koster kr.800,-. Dette faktureres fra Animalia umiddelbart etter årsoppgjøret er ferdig.

Ønsker du mer informasjon eller ønsker du å bruke Ingris kan du ta kontakt med din lokale rådgiver eller med Ingris administrasjon. (Link til kontaktpersoner)


Publisert: 03.07.2012