Fagtjenesten for ull

Fagområder:
Husdyrproduksjon
Fagtjenesten for ull

Fagtjenesten for ull sin aktivitet gjennomføres på oppdrag fra Statens landbruksforvaltning (SLF) og finansieres av tilskuddsmidler for ull. Kontoret er administrativt plassert hos Animalia og har ett årsverk.

Fagtjenesten for ull er engasjert i opplæring av ullklassifisører, ullkvalitet, kvalitetskontroll, kurs i ullhåndtering, faglige/tekniske spørsmål rundt temaet ull og ullhåndtering og Norsk ullstandard.

Andre oppgaver

 • Konsulentvirksomhet mot andre ullinteressenter inkludert SLF og saueslakterier
 • Foredrag, innlegg, informasjon

 

Til salgs

 • Bok: Vi høster ull - Lærebok i saueklipping, ullhåndtering og ullklassifisering
  Pris: kr.  255,- + porto
 • Bok: Av sauen får vi kjøtt, skinn og ULL (populærbok)
  Pris: kr. 100,- + porto 
 • Plakat over norske saueraser
  Pris: kr. 50,- + porto
 • DVD: Saueklipping og ullhåndtering (filmen ligger også på YouTube)
  Pris: kr. 255,- + porto
 • DVD - Spælull - vurdering av kvalitet (filmen ligger også på YouTube)
  Pris: kr 255.- + porto

Gratis

 • Informasjonshefte om ullhåndtering for sauebønder - 16 sider

Bestilling skjer ved å sende en e-post til sissel.berntsen@animalia.no 

 

Fakta om norsk ullproduksjon

 • Litt over to millioner sau/lam produserer hvert år noe over fire millioner kilo ull.
 • Ulla blir klassifisert etter Norsk Ullstandard, som inneholder beskrivelse av seksten kvaliteter.
 • To hovedtyper ull i Norge: Ull av crossbredtype (jevn, kruset fiber) og ull av spæltype (dekk- og bunnull)
 • Mesteparten av den norske ulla blir eksportert. Norske ullvarefabrikker bruker ca tjue prosent av produksjonen (tidligere opptil 70 %).
 • Den norske ulla egner seg særs godt til håndstrikkegarn, finere og grovere tepper og vevgarn.

Publisert: 11.02.2015