Kontaktpersoner

Fagområder:
Husdyrproduksjon
Ammegeitkontrollen

For spørsmål eller innmelding kontakt rådgiver i lista under eller send e-post til brukerstøtte@animalia.no.

Rådgiver: Vinni Foss, kontorplass Nortura Gol, 32 02 98 35, 99 02 28 05
E-postadresse: vinni.foss@nortura.no
Område: Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Agder fylkene, Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark, Valdres i Oppland.

Rådgiver: Toril Hårdnes, hjemmekontor Alvdal, telefonnr. 41 63 12 05
E-postadresse: toril.hardnes@nortura.no
Område: Nordmøre og Romsdal, samt begge Trøndelagsfylkene og nordover.
Hedmark, Oppland (utenom Valdres)

Rådgiver: Berit Pettersen, kontorplass Fatland Jæren. Dekker også Horns slakteri, 95 20 03 40.
E-postadresse: berit.pettersen@fatland.no

Rådgiver: Øyvind Skjemstad, Midt-Norge Slakteri, 74 08 37 00, 952 29 515
E-postadresse: oyvind.skjemstad@norsk-slakt.no  

Rådgiver: Jarle Sæten, Nordfjord kjøtt
E-postadresse: slakt@nordfjord-as.no 

Rådgiver Pål Kjorstad, Furuseth slakteri, 99 03 44 06
E-postadresse: pkjorstad@outlook.com 

Finner du ikke ditt slakteri på listen? Kontakt Animalia Brukerstøtte.

Publisert: 15.11.2012