Fagstoff

Nyhet: Automatisk innlesing av slaktedata

Juli 2015 kom endelig automatisk innlesing av slaktedata på plass i Ammegeitkontrollen.
Les mer

Endelig er ny versjon her!

Den 16.september ble den gamle Ammegeit web historie og vi er nå over i ny versjon av Ammegeitkontrollen.
Les mer

Rasekoder Ammegeitkontrollen

Ammegeit Web har i dag følgende rasekoder: 51 Krysningsdyr 52 Norsk mjølkegeit 53 Norsk boergeit 54 Norsk kasjmirgeit 55 Mohairgeit 56 Nubisk geit 57 Afrikansk dverggeit 58 Norsk kystgeit 59 Fransk...
Les mer

Ny versjon

I forbindelse med at Sauekontrollen i midten av februar 2014 kom i ny versjon, skal Ammegeit Web gjøre det samme. Endelig tidspunkt for når Ammegeit Web skal over i ny utgave er ikke klart enda, me...
Les mer

Registreringer

Ved å registrere inn slektskapet til dyrene vil en stamtavle per dyr kunne skrives ut. Jo mer man vet om dyrene, jo mer fullstendig blir stamtavlene. I tillegg kan du ta ut et P-bevis (produksjonsbev ...
Les mer