Husdyr

Fagområder:
Husdyrproduksjon

Norsk husdyrproduksjon skal være effektiv, godt dokumenter og levere viktige data til myndigheter, bransje og forskningsmiljøer. Noe av Animalia sin aktivitet på området er utvikling og drift av husdyrkontrollene. Du finner mer informasjon om dem ved å klikke på de ulike:  

- Storfekjøttkontrollen
- Sauekontrollen
- In-Gris (sammen med Norsvin)
- Ammegeitkontrollen 

I tillegg ligger også Fagtjenesten for ull under avdelingen Husdyr. 


Publisert: 21.06.2012