Go´mørning

Go'mørning er et tidsskrift som utarbeides og utgis av Animalia. Det kommer ut fire ganger i året og sendes til utvalgte målgrupper i tilknytning til egg- og kjøttbransjen. Go´mørning har et opplag på 1600 eksemplarer.

Du kan få trykt versjon av Go´mørning fritt tilsendt - send epost til: animalia@animalia.no

Go'mørning nr. 4 2016

Norge har en lang tradisjon for husdyrkontroller som verktøy for produsentene og deres rådgivere. Kontrollene bidrar også med viktige data til nasjonalt avlsarbeid og forskning, så nytteverdien er høy. Les mer om husdyrkontrollene i denne utgaven av Go'mørning

Go'mørning nr. 3 2016

Norske produksjonsdyr er fri for en rekke infeksjonssjukdommer og smittestoff som er utbredt i de fleste andre land. Endret trusselbilde krever økt innsats for å bevare dette avgjørende fortrinnet i framtida. Den verdifulle dyrehelsa er temaet for denne utgaven av Go`mørning

Go'mørning nr. 2 2016

Ulike måleteknikker egner seg tiil ulike ting. Noen kjernespørsmål står alltid igjen: Hvordan kan målingene utnyttes til å tjene penger, forbedre kvalitet eller øke trygghet? I dette nummeret av Go'mørning er temaet måleteknologier. Du kan også lese om blant annet Norturas bærekraftstrategi og utvidet sjukdomsregistrering på slakteri i tillegg til gode resultater både i Storfekjøttkontrollen og Ingris.

 

Go'mørning nr. 1 2016

Bærekraftig matproduksjon er hovedtema i denne utgaven av Go'mørning. Dette er et stort tema, men vi har valgt ut noen saker. Du kan også lese om medlemsøkningen i Sauekontrollen, hvordan de nordiske landene skiller seg ut fra resten av Europa når det gjelder antibiotikaresistens, opplæringsprogram for avliving av oppdrettshjort og mye mer.

Go'mørning nr. 4 2015

Helse- og velferdsarbeidet i norsk husdyrnæring krever systematikk og oversikt både i enkeltbesetningene og på nasjonalt nivå. Animalia har utviklet flere fagsystemer som bidrar til dette. Du kan også lese om slaktehygiene i EU/EØS-området, lammesesongen 2015 og klassifisering av rein i dette nummeret av Go'mørning.

Go'mørning nr. 3 2015

Er mettet fett så ugunstig for helsa som det nå har vært fremstilt som i 10-20 år? Mettet fett og helse er tema i denne utgaven. I tillegg kan du blant annet lese om zoonosesituasjonen i Norge, hvordan dyrevelferd kan måles, om slaktehygiene for storfe og om sammenhenger mellom Sauekontrollen og klassifisering av småfeslakt. 

Go'mørning nr. 2 2015

Klassifiseringssystemet er viktig for alle ledd i slaktomsetningen. Det er 20 år siden EUROP-systemet ble innført i Norge, og det har hatt noen positive konsekvenser med tanke på kvaliteten på dyrematerialet. I dette nummeret har vi også oppsummeringer fra Ingris og Storfekjøttkontrollen, litt om ulike FoU-prosjekter som "Sunnere matpakke" og FåreBygg og en reportasje fra årets Bransjesamling Spekemat. 

Go'mørning nr. 1 2015

Antibiotikabruk i husdyrholdet er langt fra den viktigste årsaken til økt forekomst av resistente bakterier. Bransjen tar likevel et betydelig ansvar og gjennomfører ulike tiltak. I temasaken kan du lese mer om dette. I tillegg kan vi by på gode tråputeresultater, tall fra Sauekontrollen som viser at 2014 var et svært godt år for saueprodusentene, informasjon om forskningsprosjektene Informed, Patodyn, Hygenea og Enzymgris II og mye mer.

Go'mørning nr. 4 2014

Kjøttbransjen står overfor store rekrutterings- og kompetanseutfordringer. Men det skjer også mye positivt som bidrar til å gjøre kjøttfagene attraktive. Dette er hovedtema i Go'mørning nr. 4. I tillegg kan du lese om kyllinger som har fått kasser å klatre på og et tykt lag torvstrø å bade seg i, ulike tiltak innenfor slaktehygiene i USA og Irland, oppsummering av en meget god sesong for lammeproduksjon og et intervju med Terje Frøystein som blir pensjonist nå på nyåret.

Go'mørning nr. 3 2014

Mange bedrifter er nok godt i gang med å innrette seg etter den nye matinformasjonsforordningen. Vi har omtalt noen tema som er aktuelle for kjøtt- og eggbransjen. I tillegg kan du lese om ESBL, bruk av Narasin og en oppsummering av LA-MRSA-situasjonen. Vi har også intervjuet klassifiseringskonsulent Solbritt Rosø som går av like over nyttår.

Go'mørning nr. 2 2014

Hvordan kan vi utnytte mer av dyret enn bare de aller mest tradisjonelle biffene? Det er tema for hovedsaken i dette nummeret av Go'mørning. Du kan også lese om bransjeretningslinjen "Trygge spekevarer", 2013-resultater fra Ingris, den nye handlingsplanen for dyrehelse og dyrevelferd i norsk fjørfenæring og utbrudd av ringorm i storfebesetninger. I tillegg får du en påminnelse om hvorfor rene egg ikke bør vaskes.

Go'mørning nr. 1 2014

Hovedsaken i dette nummeren handler om hvordan datasystemene også har trådt inn i bondens hverdag, og hvilken nytteverdi dette har for både bonden og bransjen forøvrig. i tillegg kan du lese hvor forskningen på rødt kjøtt står i dag med tanke på kreftrisiko, få innblikk i Patodyn-prosjektets arbeid innenfor hygienisering av plussprodukter av småfe, FenaFunns anbefalinger, og du kan studere tallene for slakteproduksjonen av firbente i 2013.

Go'mørning nr. 4 2013

Hovedsaken i årets siste utgave av Go'mørning dreier seg om forskning og utvikling (FoU). Bransjen, forskningsmiljøene og finansieringsordningene trenger et felles ståsted for å kunne prioritere FoU-innsatsen - både når det gjelder tematikk og ressursbruk, og i 2014 vil bransjen få på plass en revidert FoU-plattform. I tillegg kan du blant annet lese om status for MRSA i Norge, forskningsprosjektene INFORMED og Småfesmak, få oppskrift på en variant av den tradisjonsrike dampepølsa fra Nordfjord og se statistikk som viser at norske storfeslakt blir fetere.

Go'mørning nr. 3 2013

Hovedsaken denne gang dreier seg som dyretragedier - hvorfor de skjer og hvilke tiltak som kan bidra til å redusere risikoen for at dyretragedier kan oppstå. Du kan også lese om Animalias kjøttskjærerlærling, resultater fra en masteroppgave om vasking av egg, et modellsystem for bedre forståelse av kjøttkvalitet og resultater fra høstkursene på sau og lam.

Go'mørning nr. 2 2013

Hovedtemaet i dette nummeret er det nye regelverket for hold av slaktekylling som trer i kraft 1.juli. Driftsenheter som ønsker å produsere ved tettheter over 25 kg levendevekt per kvadratmeter må være tilsluttet et eget dyrevelferdsprogram. Videre kan du lese om årsrapporten fra både Sauekontrollen, Storfekjøttkontrollen og Ingris. Vi har har også artikler om Spekemat 2013, klassifiseringsmøret for Norden, MeetEat 2013 og om storfekjøttkontrollen i Sverige.

Go'mørning nr. 1 2013

Hovedsaken i nr. 1 i 2013 er om salt, kjøtt og helse.Salt er den viktigste risikofaktoren for høyt blodtrykk, som igjen er den viktigste årsaken til hjerte- og karsykdommer.  Du kan også lese om kjøttprosent for gris, RFID-merking, Patodynprosjektet, notsk ull, ESBL-forekomst og mye, mye mer.

Trykk på tittelen for å laste ned som pdf - eller les Go´mørning som flashbook

   

Go'mørning nr. 4 2012

Hovedsaken i nr. 4 i 2012 er om beredskap og beredskapsarbeidet Animalia utfører for husdyrnæringen". Du kan også lese om oppdateringa av Ingris, kvaliteten på årets lam, mattrender, pinnekjøtt og fenalår og mye, mye mer.

Go'mørning nr. 3 2012

I dette nummeret kan du lese om dyreransport og dyrevelferd, om vårt nye kjerneområde "Kjøtt og egg i kostholdet", om klassifisering av småfe i Vest-Balkan og den nye fettskanneren som er tatt i bruk på Lillehammer og mye, mye mer.

 

 
 

Go'mørning nr. 2 2012

Nytt nummer av Go´mørning ute før sommerferien og mye aktuelt om matrygghet, samt Kjøttfagdagen, Storfekjøttkontrollen, Ingris m.m. God lesing!

 

 

Go'mørning nr. 1 2012

I dette nummeret tar vi for oss den nye avlivingsforordningen som hovedsak. Du kan også lese om Fenalår fra Norge, vasking av egg, vaksine mot rånelukt og HelseFjørfe m.m.

 

_Har du spørsmål om eldre utgaver av Go`mørning, send oss en epost.


Publisert: 30.06.2015