Om Animalia

Animalias samfunnsoppdrag er å gi faglig støtte til norske bønder og norsk kjøtt- og eggindustri for å fremme omsetningen av kjøtt og egg. Dette gjør vi både gjennom felles tiltak finansiert av omsetningsavgift og gjennom oppdrag for enkeltaktører og bedrifter i bransjen.


Formål

Animalia skal bidra til økt verdiskaping, reduserte kostnader og høy tillit til norsk kjøtt- og eggproduksjon.

Visjon

Styrke kjøtt- og eggproduksjonen langs hele verdikjeden.

Ambisjon

Den beste på å levere praktiske løsninger basert på solid faglig kompetanse.


Animalia er et av Norges ledende fag- og utviklingsmiljøer innen kjøtt- og eggproduksjon. Vi har over 60 høyt kvalifiserte medarbeidere som arbeider med faglige spørsmål tilknyttet husdyrproduksjon fra bås til bord.

Våre brukere er norske bønder, veterinærer og bedrifter i kjøtt- og eggindustrien.  Til disse leverer vi kunnskap og kompetanse gjennom e-læring og kursvirksomhet, forsknings- og utviklingsprosjekter, utvikling og drift av husdyrkontroller og dyrehelsetjenester.

Direktør for Animalia er Tor Arne Ruud.


Publisert: 25.03.2015