Årsrapporter/publikasjoner

Flere av husdyrkontrollene og helsetjenestene i Animalia gir ut egne årsrapporter. Disse finner du her:

 

Strategi

Andre rapporter

 

Økt storfekjøttproduksjon i Norge - ekspertrapport 

Det er et felles ønske fra produsenter, næring, handel og myndigheter om å øke den norske produksjonen av storfekjøtt. Landbruks- og matdepartementet satte ned en ekspertgruppe som skulle se på løsninger innenfor et bredt spekter av tiltak i hele verdikjeden, fra jord til bord. I februar 2013 overleverte gruppen sine anbefalinger til landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum i form av en rapport.


Publisert: 03.05.2016