Filtrert liste

GP7 Reservedeler

Oversikt med bilder over reservedeler til GP7 instrumentene.
Les mer

Klassifiseringshåndbok Reinsdyr

Klassifiseringssystemet for reinsdyrslakt er eid av Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL). Klassifiseringssystemet ledes av et klassifiseringsutvalg satt ned av NRL. Animalia drifter systemet på ...
Les mer

SKÅLDA PURKE

Purke, hvor huden sitter på etter slakteprosessen. Gris som har født grisunger, skal klassifiseres som purke. Gris med synlig utviklet jurvev er purke. Purke skåldet kan være mindre enn 125,1 kg (98 ...
Les mer

FLÅDD PURKE

Purke hvor huden er fjernet under slakteprosessen. Gris som har født grisunger, skal klassifiseres som PURKE. Gris med SYNLIG utviklet jurvev er purke. Alle nødslakta purker blir flådd. VAK ...
Les mer

Statistikk - KU

Kjønn skal være hunnkjønn (2 i Husdyrregisteret). Alder skal være 1461 dager eller høyere, dvs. 4 år eller eldre.
Les mer

Statistikk - UNG KU

Kjønn skal være hunnkjønn (2 i Husdyreregisteret). Alder skal være 731 dager og kan være inntil 1460 dager, dvs. mellom 2 og 4 år gamle.
Les mer

Statistikk - KVIGE

Kjønn skal være hunnkjønn (2 i Husdyreregisteret). Alder på slaktedag skal være fra og med 301 dager til og med 730 dager.
Les mer

Statistikk - KASTRAT

Kjønn skal være hannkjønn (1 i Husdyrregisteret). Slaktedyrene skal være kastrerte. Alder på slaktedag skal være fra og med 301 dager til og med 1460 dager. Eldre slaktedyr klassifiseres som Okse.
Les mer

Statistikk - OKSE

Kjønn skal være hannkjønn (1 i Husdyrregisteret) og.alder skal være 731 dager, det samme som 2 år.
Les mer

Statistikk - KALV

Kalv er slakt av dyr av begge kjønn. Alder på slaktedag skal ikke overstige 300 dager.
Les mer