Filtrert liste

Bruk av koksidiostatika for kalkun

Koksidier er encellede parasitter som kan forårsake alvorlige tarmsjukdommer hos de fleste husdyr. I konvensjonell kalkunproduksjon tilsettes koksidiostatika i fôret de første 8-9 ukene for å ...
Les mer

Fugleinfluensa

Fugleinfluensa er en alvorlig smittsom fuglesjukdom. Hvert år er det sjukdomsutbrudd i alle former for hold av tamfjørfe på kontinentet. Dette faller gjerne samtidig med store villfugltrekk høst, ...
Les mer

Støtter risikovurdering av koksidiostatika

Fjørfenæringa støtter Mattilsynets initiativ til å gjennomføre en risikovurdering av koksidiostatika som fôrtilsetning. — Dette vil gi oss enda mer kunnskap som er viktig for fjørfenæringa, sier Ola ...
Les mer

Informasjon til produsent

I HelseFjørfe har du som fjørfeprodusent via egen innlogging tilgang til dine helseovervåkingsavtaler og de helseopplysninger besøkende veterinærer har om ditt dyrehold – forutsatt at veterinærene ...
Les mer

Informasjon til veterinær

HelseFjørfe er primært et fagsystem for veterinærer, der helseovervåkingsavtaler kan tegnes og besøk journalføres. Nå er HelseFjørfe også utvidet med tjenester for eggpakkeriene og fjørfeslakteriene.
Les mer

HelseFjørfe for eggpakkerier og slakterier

Her finner dere informasjon om de tjenester som ligger inne i HelseFjørfe, deriblant oversikter over produsenter, helseovervåkingsavtaler- og besøk, middprøveprogram og legemiddelbehandling.
Les mer

Avliving av fjørfe

På denne siden finner du informasjon om avliving av fjørfe. All avliving skal skje i henhold til Forskrift om avliving av dyr. Alle fjørfehus ført opp etter 1.1.2013 skal i vegg ha montert ...
Les mer

Fjørfenæringa med offensiv handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier i norsk fjørfeproduksjon

En samlet fjørfenæring har vedtatt en handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier, kalt ESBL-bærende E. coli. Planen iverksettes straks. Næringa vil være i gang med prøvetaking i januar 2014.
Les mer

Nytt regelverk for hold av slaktekylling

Viktige endringer i forskrift om hold av høns og kalkun trådte i kraft 1. juli 2013. Driftsenheter som ønsker å produsere ved tettheter over 25 kg levendevekt per kvadratmeter må være tilsluttet et ...
Les mer