Filtrert liste

Bruk av koksidiostatika for kalkun

Koksidier er encellede parasitter som kan forårsake alvorlige tarmsjukdommer hos de fleste husdyr. I konvensjonell kalkunproduksjon tilsettes koksidiostatika i fôret de første 8-9 ukene for å ...
Les mer

Helsestorfe- besetningsattest

Her er besetningsattesten som skal brukes for å dokumentere smittebeskyttelse i forbindelse med Helsestorfe.
Les mer

Fugleinfluensa

Fugleinfluensa er en alvorlig smittsom fuglesjukdom. Hvert år er det sjukdomsutbrudd i alle former for hold av tamfjørfe på kontinentet. Dette faller gjerne samtidig med store villfugltrekk høst, ...
Les mer

BRSV og BCoV - kontrollprogram - spørsmål og svar

Kontrollprogrammet for de to virussjukdommene Bovint Respiratorisk Syncytialvirus (BRSV) og Bovint Coronavirus (BCoV) har startet. Kontrollprogrammet bygger på to hovedprinsipper; bedre ...
Les mer

Avliving av sau og geit på gården

Dyr med sjukdommer og skader som ikke kan eller skal behandles, skal avlives så fort som mulig slik at dyret slipper å lide. Avliving er også et alternativ når dyret ikke kan transporteres til ...
Les mer

Kodeliste for registreringer på slakteri

Felles kodeverk for utvidet sjukdomsregistrering, ante mortem- og post mortem-diagnoser.
Les mer

Kartlegging av mage- og tarmparasitter hos søyer i vår

Helsetjenesten for sau vil i vår gjøre en kartlegging av innvollsparasitter hos søyer i lammingsperioden.
Les mer

Hvorfor bør påsettlammene vaksineres to ganger før lamming?

Vaksinering av søyene før lamming vil beskytte lammene mot flere potensielt dødelige sjukdommer via immunstoffer i råmelka, og riktig vaksinasjonsregime er viktig for å få en god beskyttelse.
Les mer

Fra liten til stor – finnes det et riktig sauetall?

Den gjennomsnittlige sauebesetningen i Norge er fortsatt ganske liten, men antallet store besetninger øker. For å finne ut mer om de endringene og utfordringene man møter i overgangen fra liten til ...
Les mer