Tilleggskrav ved import

Fagområder:
Dyrehelse
KOORIMP

En viktig forutsetning for norsk husdyrproduksjon er den gode dyrehelsa hos produksjonsdyra. Klima, geografi og lønnsnivå er eksempler på utfordringer for norsk landbruk. Fravær av ulike smittsomme sjukdommer i husdyrpopulasjonen er et fortrinn for norsk produksjon.

KOORIMP tilleggskrav ved import gjelder sjukdommer og forhold som ikke er dekket av det offentlige regelverket. De angår både eksportsted og mottakerbesetninger i Norge. Tilleggskravene er viktige for å sikre god dyrehelse i Norge.

KOORIMPs tilleggskrav er fastsatt av bøndenes varemottakere og sædleverandører. Tilleggskravene er en del av Kvalitetssystem i landbruket KSL. Manglende dokumentasjon for oppfyllelse av kravene er grunnlag for pristrekk fra varemottaker. 

Det er den enkelte importør som må sørge for at tilleggskravene er innfridd og dokumentert hos selgeren av dyra, og at kravene i Norge etterleves og dokumenteres. Du finner en nærmere beskrivelse av tilleggskravene ved å velge i menyen i boksen til høyre i skjermbildet for den dyrearten du er interessert i. Ta kontakt med KOORIMP i god tid før import for å få informasjon om hvordan du skal gå frem for å oppfylle tilleggskravene.


Publisert: 04.12.2012