Beredskapsnett

Fagområder:
Dyrevelferd
Dyrehelse

Husdyrnæringens beredskapsnett er et verktøy for å koordinere faglige tiltak og kommunikasjon ved beredskapshendelser innenfor områdene dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet.

  

Gå til Beredskapsnett


Publisert: 29.10.2012