Prosjekter

Fagområder:
Dyrevelferd
Dyrehelse
Svin
Helsetjenesten for svin

Forskning og utvikling er viktig for norsk svineproduksjon. Animalia, ved Helsetjenesten for svin, deltar i flere prosjekter som har fokus på helse og velferd hos svin. Vi har en rolle, både som initiativtaker, prosjektdeltaker og finansør. I større prosjekter som ledes av de store forskningsinstitusjonene har Helsetjenesten en viktig oppgave som bindeledd mellom forskerne og svineproduksjonen i praksis. Det prioriteres prosjekter som har fokus på relevante problemstillinger av betydning for helse og velferd i dagens svineproduksjon og som kan gi anvendbare resultater.

Spedgrisprosjektet

Selenbehov i norsk svineproduksjon

Mykogrisprosjektet


Publisert: 24.09.2014