Dyrevelferd

Fagområder:
Dyrevelferd
Dyrehelse
Svin
Helsetjenesten for svin

Dyras velferd er viktig for norsk husdyrnæring. Både næringa selv og andre samfunnsaktører har krav og forventninger til hvordan velferdsnivået i norsk svinehold skal være.

Dyrevelferd i strategiplanen

I strategiplanen for norsk svinehelse 2011 - 2015 er dyrevelferd et av tre fokusområder.

Innen dyrevelferd skal det være spesielt fokus på:

  • Holdningsskapende arbeid
  • Reduksjon av spesifikke velferdsproblemer
  • Forebygging av dyretragedier 

Les mer: Dyrevelferd - hva er det?

 


 


Publisert: 27.11.2012