Helsetjenesten for svin

Fagområder:
Dyrevelferd
Dyrehelse
Svin
Helsetjenesten for svin

Velkommen til Helsetjenesten for svin. Forebyggende helsearbeid og organisert sjukdomsbekjempelse er Helsetjenestens hovedvirksomhet. Det overordnede målet er å sikre god dyrehelse, god dyrevelferd, riktig bruk av legemidler og derved en effektiv produksjon og trygg mat.

Målgrupper

Viktigste målgrupper for den sentrale ledelse er helsetjenestekonsulenter, veterinærer og slakterier. De lokale konsulentene har svineprodusenter og veterinærer som sine viktigste målgrupper.

Strategiplan

Frisk gris - for gris, bonde og forbruker! Det er visjonen for arbeidet med norsk svinehelse. En samlet svinenæring står bak strategiplanen som du finner her:

Se film om norsk svineproduksjon:


Kontakt

Animalia-Helsetjenesten for svin

Postboks 396, Økern
N- 0513 Oslo
e-post: ht.svin@animalia.no 

Besøksadresse: Lørenveien 38Publisert: 24.08.2012