Dyrevelferd

Fagområder:
Dyrevelferd
Sau
Helsetjenesten for sau

Dyras velferd er viktig! Både næringa selv og andre samfunnsaktører har krav og forventninger til hvordan velferdsnivået i norsk sauehold skal være. Nedenfor finner du lenker til relevant informasjon om dyrevelferd i saueholdet.


Publisert: 26.09.2012