Dyrehelse

Fagområder:
Dyrevelferd
Dyrehelse
Helsetjenesten for sau

Sauens helse er viktig! Både næringa selv og andre samfunnsaktører har krav og forventninger til hvordan helsen i norsk sauehold skal være. Nedenfor finner du lenker til relevant informasjon om dyrehelse i saueholdet.

Se også på vår fagside Sauehelsenett


Publisert: 29.05.2013