Publikasjoner

Fagområder:
Dyrevelferd
Dyrehelse
Helsetjenesten for fjørfe

Animalia har diverse brosjyrer og plakater relatert til produksjon, dyrehelse og dyrevelferd. Ønsker du noe av dette tilsendt – ring 23 05 98 00 eller send e-post til animalia@animalia.no

Helsetjenesten for fjørfe har flere plakater og brosjyrer.


Faktaark, m.v.

Her finner du faktaark om fjørfeproduksjon og om utvalgte dyrehelse- og dyrevelferdstema.

 

 KSL-materiell

Fjørfeprodusenter får utdelt verpelister og daglister fra slakteri/eggpakkeri.  Her finner du lister for utskrift

Ny dagliste slaktekylling

Dagliste kalkun 2008


Veterinærfaglig

Her finner du diverse informasjon, prosedyrer og skjemaer

Bok: 

Fjørfeboka 


Publisert: 06.09.2016