HelseFjørfe

Fagområder:
Dyrevelferd
Dyrehelse
Helsetjenesten for fjørfe

HelseFjørfe er Helsetjenesten for fjørfe sin webtjeneste for veterinærer i fjørfepraksis. Her kan du som veterinær legge inn og ha oversikt over alle dine helseovervåkingsavtaler1 og besøk. Som dyreeier har du innsyn i de helseopplysninger som er oppført for ditt dyrehold. Tjenesten er gratis.

For å logge deg på Helsefjørfe, må du ha eget brukernavn og passord. De er de samme som du er registrert med i produsentregisteret og/eller bruker i Dyrehelseportalen. Hvis du som veterinær ikke er registrert i Produsentregisteret fra før, må du registrere deg via Dyrehelseportalen. Du vil da motta brukernavn og passord fra Produsentregisteret.                                                                                                                                                  

            

Tegning av helseovervåkingsavtale

I KSL-standard 9 Fjørfe (punkt 9.10.13) er det krav om at alle konsumegg- og fjørfekjøttprodusenter skal ha helseovervåkingsavtale (HO-avtale) med veterinær. Helsetjenesten for fjørfe har en egen mal som veterinæren kan bruke. For mer informasjon om avtalen:


Sjukdomskodelista for fjørfe

Her er lista med koder for smittsomme sjukdommer og produksjonsrelaterte lidelser hos fjørfe. Disse inngår også i husdyrnæringas felles koderegister <Kodelisten for husdyrsjukdommer> Det er disse som du som veterinær skal bruke i HelseFjørfe og i dag- og verpelister ute i felt. 

Mer informasjon

Har du behov for informasjon så kan du enten bruke Veiviseren (Viser oppbygningen av HelseFjørfe),Brukerveiledningen (Bruksanvisningen) og / eller ta kontakt med Brukerstøtten (Helsetjenesten for fjørfe). Brukerveilederen og veiviseren finner du inne i HelseFjørfe. I tillegg finner du mer informasjon ved å gå inn på linkene under. 


Informasjon til produsent

Informasjon til veterinær

Informasjon til eggpakkeri og slakteri


 

Spørsmål? Ta kontakt med Helsetjenesten på ht.fjorfe@animalia.no


Publisert: 01.12.2016