Verpehøns og egg

Fagområder:
Dyrevelferd
Dyrehelse
Helsetjenesten for fjørfe
Slaktekylling

Her har vi samlet fagstoff om verpehøns og egg.

Middprogrammet 

Animalia drifter middovervåkningsprogram for verpehøns. 

Faktark - Vasking av egg

I Norge har vi en god helsetilstand på verpehøner og en unik kvalitet på egg. Egg er ferdig emballert fra naturens side, men denne emballasjen kan skades. For å håndtere egget på best mulig måte er det viktig å ha kjennskap til eggets oppbygging og hvilke faktorer som påvirker eggets kvalitet helt frem til forbruker.


Rapport: Effekt av ulike kalkkilder med ulik struktur på skallkvalitet (2008)

Rapport fra Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) hvor det ble gjennomført forsøk for å avdekke ulike forhold vedrørende kalktilskudd til verpehøns.

Sluttrapport: Sanering av rød hønsemidd (2007)

Sluttrapport fra prosjektet: varmesaneringsprosjektet "Sanering av rød hønsemidd (Dermanyssus gallinae) ved oppvarming og foximbehandling av tomme hønehus".

Rapport: Luftkvalitet i norske hus for verpehøns (2007)

Implementeringen av nye forskrifter for fjørfe i Norge innebar et totalforbud mot tradisjonelle bur for verpehøner fra og med 2012. I de alternative systemene kan det forekomme utstrakte problemer med inneklimaet, spesielt ift. ammoniakk og støv. ”Handlingsplan for dyrevelferd for norsk fjørfenæring” angir at det bør utarbeides KSL-krav for grenseverdiene for karbindioksyd og ammoniakk i norske fjørfehus.


Publisert: 06.09.2016