Dyrevelferd

Fagområder:
Dyrevelferd
Helsetjenesten for fjørfe

Dyrevelferd er viktig! Både næringa selv og andre samfunnsaktører har krav og forventninger til hvordan velferdsnivået for norsk fjørfenæring skal være. På denne siden finner du mye av det Animalia jobber med innen dyrevelferd i egg- og fjørfeproduksjon.

Tema


Publisert: 02.09.2016