Kodeliste for registreringer på slakteri

Fagområder:
Dyrevelferd
Dyrehelse
Mattrygghet

Felles kodeverk for utvidet sjukdomsregistrering, ante mortem- og post mortem-diagnoser.

Her finner du kodeverket for rapportering, registrering og overføring av data knyttet til funn på slaktedyr/slakteskrotter. 

Bruken av anmerkningskoder på slakt har etter hvert blitt nokså omfattende, og en ensartet kodeliste for alle slakterier i Norge har ikke vært utarbeidet tidligere. I 2015 ble det gjort en opprydding i kodesystemet, med en felles kodeliste for hele landet og flere koder frigjort til intern bruk for slakteriene.

Kodeliste for registreringer på slakteri


Publisert: 21.06.2016