Dyrehelseportalen

Fagområder:
Dyrehelse

Animalia, Tine og Geno har gått sammen om å etablere dyrehelseportalen for å møte et økende behov for sikre og ferske opplysninger om helsehendelser og medisinbruk.

Tanken er at enkel og sikker rapportering av data skal sikre både at data blir rapportert og at kvaliteten blir god. Prinsippet om at data skal rapporteres en gang ett sted og deretter være tilgjengelig for alle som har rettmessig behov for dem, skal ligge til grunn. Det skal gjelde både for veterinærer og dyreeiere som skal rapportere.

 

 

Gå til Dyrehelseportalen

 

Kort brukerveiledning for å registrere behandling


Publisert: 27.09.2012