Dyrevelferd ved slakting

Fagområder:
Dyrevelferd
Bedøvning og avliving

Dyrevelferd er viktig – både for dyrene og forbrukerne. Feil behandling det siste døgnet før avliving påfører dyrene unødvendig stress, i verste fall lidelse og kan gi dårlig kjøttkvalitet. Det er uakseptabelt og skader kjøttbransjens omdømme.

I 2000/2001 utviklet Animalia Etiske regnskap for storfe, sau og gris ved norske slakterier, basert på et opplegg fra Danish Meat Research Institute. 

Et Etisk regnskap er en omfattende kartlegging av faktorer som kan påvirke dyrenes velferd på et slakteri. Regnskapet avsluttes med en presentasjon og en rapport som bedriften kan bruke i sitt arbeid for å forbedre forholdene. Tilbakemeldingene etter 12 år med Etiske regnskap er positive; både fra operatører i fjøs/avliving og fra ledelsen. 

I 2010 utviklet vi også et etisk regnskap for fjørfeslakterier. 

Les mer om Etisk regnskap

Fra 2013 må slakteriene ha en dyrevelferdsansvarlig (DVA). DVA har ansvar for å registrere og følge opp avvik i forhold til regelverk og prosedyrer, samt å rapportere direkte til slakteriets leder. I tillegg skal alle operatører som arbeider med levende dyr søke Mattilsynet om kompetansebevis etter å ha fullført et godkjent opplæringsprogram og bestått en skriftlig eksamen.  

Animalia har laget et opplæringsprogram som er godkjent av Mattilsynet.  

Les mer om e-læringskurset Dyrevelferd på slakterier

Opplæring av personell som arbeider med levende dyr

Animalia har laget et program basert på:

  • e-lærings kurs
  • sentrale kurs for DVA-er med lang praktisk erfaring
  • lokal opplæring av øvrige operatører under veiledning av DVA

Lokal opplæring baseres på:

  • Animalias e-læringsprogram “Dyrevelferd på slakterier”
  • godkjente sjekklister
  • anleggets rutinebeskrivelser
  • praktisk opplæring på slakteriet

 

Trenger du kurs for DVA? Kontakt oss på animalia@animalia.no eller 23 05 98 00
Publisert: 27.09.2012