Dyrevelferd og dyrehelse

Fagområder:
Dyrevelferd
Dyrehelse

Dyrehelse

Animalia jobber med forebyggende helsearbeid og organisert sjukdomsbekjempelse for næringen. God dyrehelse er et viktig konkurransefortrinn for norsk husdyrproduksjon. Animalia skal arbeide aktivt for å bidra til best mulig dyrehelse i norsk matproduserende husdyrproduksjon. Myndighetenes bidrag til å bevare og videreutvikle norsk husdyrhelse er endret, det forventes nå at næringen selv tar en større rolle. Animalia skal ha et særlig ansvar for dette, men også være en pådriver overfor myndighetene.

Dyrevelferd

Animalia arbeider for god dyrevelferd på gård, under transport og på slakteri. Dyrevelferd er viktig og vil bli stadig viktigere for kjøtt- og eggbransjen sitt omdømme. Animalia er en sentral aktør i arbeidet med å styrke dyrevelferden for matproduserende husdyr og har også en viktig rolle som pådriver overfor myndigheter og bransje.


Publisert: 21.06.2012