Produksjon av kjøtt

Kjøttproduksjon

Sett i verdenssammenheng, utgjør norsk husdyrhold og kjøttproduksjon en liten andel. Dette henger naturlig nok sammen med at vi er et lite land med få innbyggere. Tallene viser at vi har færre antall husdyr tilgjengelig pr person enn gjennomsnittet for verden.

Hva spiser husdyra?

Husdyr i Norge spiser i all hovedsak norsk fôr. Drøvtyggerne storfe, sau og geit har det fortrinnet at de kan omsette gras som ikke kan brukes til menneskemat til høyverdige matvarer i form av kjøtt og melk. I tillegg spiser dyra kraftfôr.

Kjøtt og klimagasser

Klimagassene har ulik evne til å varme opp atmosfæren. For å kunne sammenligne virkningen av klimagassene, blir de regnet om til karbondioksid CO2- verdier, og benevnes CO2-ekvivalenter.

Redusere klimagasser i kjøttproduksjon

Ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) er det mulig å redusere utslipp fra husdyrsektoren globalt med opp mot 30 prosent ved å ta i bruk produksjonsmetoder og teknologi som allerede finnes.


Publisert: 12.08.2016